Ing. arch. Jiří Macháček

FOUNDER / PROJECT MANAGER / ARCHITECT


Okolní krajina, přilehlé lesy a hory jsou místa, kde trávím čas nejraději, po boku své rodiny. Vřelý vztah k přírodě se propisuje do mé vlastní tvorby, proto je lokalita a okolní prostředí vždy inspirací při mé práci. Při navrhování je vždy mou prioritou funkčnost, kterou se snažím snoubit s ostatními vlastnostmi projektu. Stále tak hledám specifickou oblast tvorby vymezující účelné a zároveň estetické pojetí prostoru.


 

Studium


Po absolvování stavební průmyslové školy, jsem navázal studiem Architektury na Fakultě umění a architektury Technické univerzity v Liberci. Svou bakalářskou práci jsem zpracoval v ateliéru Prof. Ing. arch. Akad. arch. Jiřího Suchomela.
Má diplomová práce, nominovaná na Young Architects Awards, byla zpracována v ateliéru doc. Ing. arch. Jiřího Bučka.


Praxe


Během svého života jsem spolupracoval se spoustou skvělých a zkušených profesionálů, od kterých jsem se inspiroval a od kterých čerpán inspiraci dodnes. Již během mých studií jsem započal spolupráci s ateliérem Železná, ateliérem Artikl, či projekční kanceláří Alfadome. Od roku 2018 vedu svou vlastní praxi, která nyní tvoří torzo mého profesního života.


Domy, které mají smysl.