Vaše přání a potřeby na prvním místě.

56

projektů


Během projektování a výstavby se mezi klientem a architektem vytvoří profesní vazby a osobní vztahy, které jsou nutné pro zdárné dosažení cíle. Je proto důležité vybrat si takového architekta, se kterým se budete cítit komfortně a se kterým budete komunikovat bez zábran.

Komplexita nabízených služeb je mou největší předností a pro své klienty se snažím být partnerem v celém životním cyklu stavby.
Na úvodních schůzkách si ujasňujeme Vaše očekávání, přání, touhy. Společně se snažíme najít co nejjasnější cíle zadání a k tomu naplánovat nejvhodnější cestu ke zdárnému výsledku. Prvním krokem na naší společné cestě je tvorba architektonické studie, která postaví pevné základy pro budoucí stavbu. Dále budeme vytvářet projektovou dokumentaci, kde specifikujeme celý návrh a určujeme jasné materiální a technické řešení. Zajišťuji také Inženýring služeb, zastupitelnou funkci při komunikaci s úřady a dotčenými orgány. Vše zakončuje autorský dozor, má kreativní účast při realizaci díla.

    • PŘÍPRAVNÉ PRÁCE2%
    • ARCHITEKTONICKÁ STUDIE20%
    • PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE60%
    • INŽENÝRING SLUŽEB8%
    • AUTORSKÝ DOZOR10%

Přípravné práce

Prvotní schůzky budou věnované rozvahám, očekáváním a celkovému ujasnění cíle projektu. Dojde ke stanovení základních funkčních, ekonomický, či estetických parametrů. V této fázi specifikuji cenovou nabídku, obsah samotného projektu a společně nastavíme pravidla vzájemné spolupráce. Samozřejmou součástí je vzájemné poznávání u dobré kávy.

Architektonická studie

Nejzásadnější fáze projektové dokumentace je samosebou její prvotní základ, tedy architektonická studie. Společně se seznamujeme s možnostmi lokality, specifikujeme zadání, ověřujeme varianty řešení a hledáme vhodnou koncepci projektu, jež nás bude provázet v celém pracovním cyklu. Jedná se o proces s nejintenzivnější spolupráci mezi námi, kde společně rozhodujeme, porovnáváme a kde hledáme nejkvalitnější cesty ke zdárnému cíli. V každé etapě mé tvorby se osobně sejdeme a komunikujeme výsledky mé dosavadní práce, varianty a zpracované materiály spolu hodnotíme a následně dostanete dostatek času na osobní rozhodnutí, či konzultace s rodinou a přáteli. Výsledkem studie je zjednodušená dokumentace, která ujasní hlavní funkční, hmotové a estetické parametry stavby.

Projektová dokumentace

Základní soubor stavebních výkresů, popisujících textů a schémat, které slouží pro povolovací proces stavby a samotnou výstavbu. Účelem této dokumentace je přesná a jednoznačná specifikace geometrie objektu, výběr stavebních materiálů a popis detailních technických řešení. V této fázi k nám přistupují další specialisté a já dále figuruji jako projektový manažer a styčný bod mezi všemi stranami, které se budou podílet na projektu. Jedná se zejména o spolupráci s geodety, hydrogeology, specialisty na radon, pozemní a vodohospodářské inženýry, statiky a specialisty na vytápění, elektřinu či zti. Mým cílem, krom zpracování nejrozsáhlejší stavařské části, je právě koordinace a úspěšné propojení všech specialistů.

Inženýring projektu

V rámci naší spolupráce Vás prostřednictvím této doprovodné činnosti mohu zastupovat při jednání se stavebními a dotčenými úřady. Jedná se zejména o agendu spojenou se ziskem potřebných stanovisek dotčených orgánů státní správy a následným schvalovacím procesem.

Autorský dozor

Tento proces představuje mou závěrečnou kreativní účast na realizaci stavby. Autorský dozor budu vždy vykonávat já osobně, jakožto zpracovatel projektové dokumentace, který je zodpovědný za celou koncepci díla. Budu Vám rádcem při výběru finálních materiálů, barev a tvarů. Z toho vychází i postavení autorského dozoru, který je závěrečnou fází partnerského vztahu mezi mnou a Vámi.

Časový harmonogram pro běžný rodinný dům.

Přípravné práce 1-2 týdny
Architektonická studie 4-6 týdnů
Projektová dokumentace 2-3 měsíce
Inženýring služeb 3-5 měsíců
Autorský dozor 1-2 roky

Domy, které mají smysl.