Architektonický & Projekční ateliér z Jablonce.

Jsem architektem s centrem působnosti v srdci Jizerských hor, tomu odpovídá můj vřelý vztah k přírodě a krajině. V nejširším smyslu slova je architekt osobou, která transformuje potřeby uživatele do jednotného komplexního řešení návrhu. U všech mých projektů se proto soustředím na úzkou spolupráci s klientem, vždy se snažím vyslyšet a vyhovět jeho přáním, ty poté implementuji do dané stavby. Pečlivý kreativní proces se smyslem pro detail, komplexní řešení a koncepční zacházení, odvádím bez rozdílů na druhu zadání.


PROFIL

KOMPLEXNÍ
PROJEKČNÍ
SLUŽBY

Zajišťujeme kompletní projektovou činnost v oblasti architektury a urbanismu. Věnujeme se jak drobným projektům (městský mobiliář, rekreační domy, interiéry), tak rodinným a bytovým domům, stejně jako projektům komerčních, občanských a průmyslových staveb. Naše služby zahrnují i komplexní spolupráci s obcemi a městy, v souvislosti s tvorbou urbanistických studií či územních studií.


SLUŽBY

NOVOSTAVBY
REKONSTRUKCE
EXTERIÉRY
INTERIÉRY
URBANISMUS

KOLIK?

Tvorba ceny projektové dokumentace je, vzhledem k širokému spektru zadání, značně individuální. Cenovou nabídku proto musím stanovit jednotlivým projektům na míru. Výpočty vychází z ceníkových cen komory, obestavěného prostoru a dalších parametrů.

JAK DLOUHO?

Časová náročnost projektů se odvíjí od stupně projektové dokumentace, rozsahu projektu, případně od druhu schvalovacího procesu. Navrhování stavby architektem je značně individuální proces, je proto nutné termíny konzultovat a následně rezervovat.

POSLEDNÍ PROJEKTY


Domy, které mají smysl.